Thai Account Pack (TAP)

Thai Account Pack (TAP) ตัวช่วยที่จะทำให้การจัดการเอกสารภาษีการเงินในบริษัทของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ภ.ง.ด. เอกสาร ภ.พ. หรือการทำรายงานภาษีต่างๆ อีกทั้งยังรองรับการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต (E-Filing) อีกด้วย

Thai Account Pack สามารถเชื่อมต่อกับ Xero และดึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายงาน และเอกสารเช่น ข้อมูล Invoices, Transactions, ธนาคารและข้อมูลการติดต่อลูกค้าและผู้ผลิตสินค้าหรือให้บริการ